• Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu E-LIQ

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

1)Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

2) Cel i czas przetwarzania danych.
Cel - Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie
Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie
informacji marketingowych (w tym  newslettera).”
Czas - Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z
obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia
przez Państwa zgody.

3) Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do
bycia zapomnianym).
→ Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania
od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

4) Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie
elektronicznej.
→ Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres
administratora eliq.vapeshop@gmail.com

5) W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich
z zewnętrznego źródła – wyraźna informacja na ten temat.
- Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.


6) Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich
należytego zabezpieczenia.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.

7) Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
→ Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem.

 

Polityka prywatności

1. Postanowienia wstępne:

§ 1

Użyte w dokumencie pojęcie Kupującego oznaczać może, w zależności od kontekstu, klienta lub internautę odwiedzającego Sklep.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dn. 18/07/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dn. 16/07/2004 – prawo telekomunikacyjne – sprzedawca wprowadza niniejszą politykę prywatności zwaną dalej Polityką

 

2. Dane osobowe:

§ 3

a). Kupujący, by mógł skorzystać z usług oferowanych przez sklep www.e-liq.pl musi wypełnić odpowiedni formularz, w którym to wymagane jest podane określonych danych osobowych.

b). Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne by Sprzedający mógł świadczyć usługi stronie kupującej poprzez Sklep.

c). Wszelkie dane wprowadzone przez Kupującego do formularza rejestracji / formularza zamówienia lub podane zostały w korespondencji ze sprzedawcą, są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez polskie prawo, przede wszystkim zgodnie z ustawą z dn. 29/08/1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dn. 18/07/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25/05/2018 dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27/04/2016 ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

§ 4

a). Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli e-liq Patryk Zych

b). Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia.

c). Dane osobowe będą przekazywane przez Sprzedawcę następującym kategoriom odbiorców danych:

- kurierzy w celu dostarczenia zakupionych towarów (inPost)

- operatorzy płatności (Szybkie płatności SKYSHOP, w przypadku tradycyjnego przelewu – bank),

- podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora,

- dane osobowe będą przekazywane Google LLC, która jest operatorem narzędzia analitycznego Google Analityics, monitorującego aktywność w sklepie.

§ 5

a). Kupujący ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, jak również usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do sprzedawcy.

b). Zgodnie z RODO użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych; jeśli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas użytkownik będzie miał możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

c). Zgodnie z RODO użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

§ 6

a). Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, w tym rozpoznawania reklamacji.

b). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić, sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane adresy e-mail oraz numery telefonów informacji marketingowych. Jeśli Kupujący udzielił takiej zgody, to może ją w każdej chwili odwołać. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy z dn. 18/07/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dn.16/07/2004 – prawo telekomunikacyjne.

c). Mimo posiadania prawa przez Sprzedającego do korzystania z możliwości marketingu bezpośredniego, sklep www.e-liq.pl nie zamierzał i nie zamierza korzystać z takich rozwiązań, gdyż przetwarzane dane osobowe wykorzystuje tylko i wyłącznie do prawidłowego wykonania usług.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, organom państwowym.

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

3. Pozostałe:

§ 9

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 10

Okres przechowywania danych osobowych po ustaniu zgody na dalsze przetwarzanie ustalony zostanie na 5 lat, co jest okresem odpowiadającym okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator.

§ 11

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, jak również kwestii związanych z prawem do bycia zapomnianym, zmian w danych osobowych i ich usuwaniu proszę o kontakt za pośrednictwem:

- telefonu: +48 886391220 lub

- e-maila: eliq.vapeshop@gmail.com lub

- korespondencyjnie pod adresem: E-liq Patryk Zych, Warszawska 27, 98-400 Wieruszów

 

 

 

Pliki cookies

§ 1

 

a). Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw.”ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytane przez Sprzedawcę.

 

b). Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, jak również do zapamiętania zawartości koszyka.

 

§ 2

 

Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

 

§ 3

 

Sprzedawca informuje Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to spowodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

§ 4

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez program analityczny Google Analityics celem badania ruchu oraz preferencji w Sklepie.

 

§ 5

 

Sklep nie przekazuje plików cookies innym podmiotom trzecim, niż tym wymienionym w § 4

Zakres przetwarzania danych osobowych:

1. Zakres przechowywania danych: Imie, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania

2. Czas przetwarzania danych osobowych - art. 5 ust. 1 lit. e – zgodnie z przywołanym przepisem, dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO (czyli wszystkie dane dotyczące osób fizycznych) mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane. U nas dane te zmierane są do momenta zamkniecia działalności. W przypadku zamknięcia działalności przez firmę e-liq patryk zych, wyszskie dane zostają usunięte. Na życzenie klienta jest możliwość usunięcia go z bazy dancyh. 

3. Sprzedawca zwany dalej "e-liq Patryk Zych" zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).