• Polityka prywatności

Polityka Prywatności E-LIQ DISTRIBUTION SP. Z O.O.

Wprowadzenie
E-LIQ DISTRIBUTION SP. Z O.O (NIP: 9970165887 REGON: 526839592 KRS 0001067327). zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów i użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, używamy i chronimy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych
E-LIQ DISTRIBUTION SP. Z O.O (NIP: 9970165887 REGON: 526839592 KRS 0001067327), Kochłowice 6a, 46-220 Kochłowice, Polska, jest Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: eliq.biuro@gmail.com, +48 888 937 561.

Zakres zbieranych danych
Zbieramy dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, dane dotyczące płatności, informacje o urządzeniu i przeglądarce, dane o interakcjach na stronie i inne dane niezbędne do świadczenia usług.

Cele przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe w celach:

Realizacji umów sprzedaży i dostarczania zamówionych produktów.
Komunikacji z klientami i zapewnienia wsparcia.
Prowadzenia działań marketingowych i analizy ruchu na stronie.
Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych opiera się na:

Zgłoszonej przez użytkownika zgodzie.
Konieczności wykonania umowy.
Prawnych obowiązkach ciążących na Administratorze.
Prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
Odbiorcy danych
Dane mogą być udostępniane dostawcom usług zewnętrznych wspierających działalność E-LIQ, w tym dostawcom systemów IT, firmom kurierskim, agencjom marketingowym, pod warunkiem zapewnienia ochrony danych na odpowiednim poziomie.

Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe nie są zasadniczo przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli taka potrzeba zaistnieje, każdorazowo zapewnione będą stosowne zabezpieczenia.

Prawa użytkowników
Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Okres przechowywania danych
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki bezpieczeństwa
Stosujemy różnorodne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub innymi formami nieprawidłowego wykorzystania.

Cookies i technologie śledzące
Strona używa cookies i innych technologii do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Użytkownicy mogą kontrolować użycie cookies poprzez ustawienia przeglądarki.

Zmiany w Polityce Prywatności
Zmiany w Polityce Prywatności zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszystkie aktualizacje i modyfikacje będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych lub Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami poprzez adres e-mail: eliq.biuro@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem +48 888 937 561 , bądź poprzez formularz kontaktowy.
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie przejrzystości i zrozumienia sposobu, w jaki E-LIQ DISTRIBUTION SP. Z O.O (NIP: 9970165887 REGON: 526839592 KRS 0001067327). przetwarza dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Dla pełnej zgodności i bezpieczeństwa, zaleca się regularną konsultację z aktualnymi wersjami przepisów oraz w razie potrzeby skorzystanie z pomocy prawnej.
 
  • Warunkowy dostęp do sklepu

Potwierdź swój wiek


Mam powyżej 18 roku życia