• Nazwy rejestru i organu prowadzącego

E-LiQ Patryk Zych NIP: 997 016 03 93 REGON: 385264730, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.